Házirend árusoknak

Házirend árusoknak

 • A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a Rendezvényen történő árusítási lehetőségekből.

 • Az árusok részvételi díja magában foglal 1 db autóra érvényes 3 napos parkoló kártyát, melyet kérünk behajtáskor az e-mailben elküldött sorszámmal kártyát az autó szélvédőjénél jól látható helyre kitenni. A belépésre és behajtásra feljogosító dokumentumokat kérjük megőrizni, azt a Szervezőknek nem áll módjában pótolni.

 • Az árusnak joga van az áruk beszállítását reggel 5-9-ig a Rendezvény nyitása előtt végrehajtani. Egyéb időpontban ez nem engedélyezett.

 • A melegkonyhás vendéglátók hűtőkocsival az előre megbeszélt és kijelölt helyen tartózkodhatnak, ahol energiavételezési lehetőség is van. A villamosenergia-fogyasztás díját a Szervező az almérő közös leolvasása után utólag számlázza ki, a rendezvény után kézhez kapott közműszolgáltató számlája alapján. A rezsiköltséget a részvételi díj nem tartalmazza, amennyiben az 1 fázisra vonatkozó áramszolgáltatási díjat nem tartalmaz

 • Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni.

 • Az áramot a Rendezvény üzemeltetője biztosítja. Az áramvezetési kábeleket, illetve az elektromos készülékeket az árus résztvevők a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően kifogástalan, bevizsgált állapotban saját maguk részére kell, hogy biztosítsák! Ezeket a Szervezők nem vizsgálják, tehát ellenőrzéskor az árus felel teljes mértékben a készülékekért.

 • A hibás berendezéssel okozott károkért a szerelők és a szervezők nem vállalnak felelősséget, azt köteles az árus teljes egészében megtéríteni.

 • A hibás villamossági berendezéseket a résztvevő köteles az elektromos hálózatról azonnali hatállyal leválasztani, azt/azokat a további használat alól felfüggeszteni!

 • A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru /vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb./ kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.

 • A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.

 • Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán vagy alatta, illetve faházában helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.

 • Az árus a bérelt faház/installáció határoló falain kívül semmilyen berendezési/kiállítási tárgyat nem tárolhat, helyezhet el.

 • Az árusító helyek esővédelmét /pl. ernyő/ az árus saját maga köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.

 • Tárolást, raktározást a Rendezvény üzemeltetője nem vállal.

 • Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni.

 • Az árus köteles az általa végzett tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő hatósági (így különösen higiéniai, élelmiszer egészségügyi, balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi) szabályokat ismerni, és tevékenysége során ezt maradéktalanul betartani.

 • Az árus köteles szavatolni, hogy a tevékenysége végzéséhez és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel, eszközökkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik. Továbbá köteles szavatolni, hogy az általa igénybevett dolgozók az ellátandó feladatokhoz szükséges képzettséggel, szakmai felkészültséggel és hatósági engedélyekkel szintén rendelkeznek.

 • Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét figyelmeztetni, kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből.

 • Az árusnak joga van az árusító helyén biztonságosan, esőmentesen elpakolt áruját a fesztivál területén hagyni. A Szervezők által felkért biztonsági szakemberek a Rendezvény területét őrzik, de az őrzés nem terjed ki a faházakon, installációkon belüli árura, vagyontárgyakra. Az őrzés ellenére történt esetleges károkért a Szervező kizárja a felelősséget.

Fesztivál térkép